Nieuws

Voorzieningen padden na aanleg onderhouden

Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus, maar met de aanleg is nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Onderhoud is belangrijk.

Zonder onderhoud zullen relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers binnen enkele jaren nutteloos blijken. Daarom is het goed om bij de aanleg van faunavoorzieningen ook meteen een beheer- en onderhoudsplan te maken. Hoe zo’n plan eruit kan zien is te lezen in het document OnderhoudsPad, opgesteld in opdracht van de gemeente Ede.

In het rapport zijn ook vele foto’s en technische details opgenomen van de voorzieningen die enkele jaren geleden zijn gerealiseerd in Ede op een voormalig bedrijventerrein dat is herontwikkeld tot een woningbouwlocatie.

Getroffen maatregelen

De getroffen maatregelen betreffen twee paddentunnels, begeleidende paddenschermen (inmiddels ten dele vervangen door een stapelmuur van veenblokken) en paddengoten. De voorzieningen moeten ervoor zorgen dat de padden (in het bijzonder de gewone pad [Bufo bufo]) tijdens de voorjaarstrek ongehinderd een weg kunnen oversteken die op hun trek ligt. Verder zijn, ter compensatie van de verloren gegane voortplantingswateren op het terrein, drie nieuwe paddenpoelen aangelegd in een park dat wordt gezien als geschikte landhabitat voor de pad.

Onderhoud

Uit het rapport blijkt met hoeveel aspecten rekening gehouden dient te worden om ervoor te zorgen dat de zogenaamde ‘mitigerende’ en compenserende maatregelen functioneel blijven. Zo komen de tunnels bij hevige regenbuien tijdens de trek onder water te staan. Met ‘grindkoffers’ kunnen waterstromen mogelijk direct in de grond verdwijnen in plaats van in de tunnels. Daarnaast schuift de paddentrek op en is het aan te bevelen extra tunnels aan te leggen. Andere onderhoudsaspecten zijn bijvoorbeeld: tunnels en ingangen vrijhouden van obstakels, dichtgeslibde gaten aan bovenzijde tunnels openmaken en wijze/periode/regelmaat van schonen poelen en verwijderen opslag daaromheen.


Bron foto: Pixabay