Nieuws

Vrees voor oneerlijke concurrentie bij niet handhaven batterijverbod EU

Per 1 januari 2012 wordt de legbatterij verboden in de EU vanwege de grote problemen met dierenwelzijn in dit systeem. Niet alle lidstaten lijken dit verbod tijdig door te voeren. Pluimveehouders zijn bang voor oneerlijke concurrentie.

Per 1 januari 2012 wordt de legbatterij verboden in de EU vanwege de grote problemen met dierenwelzijn in dit systeem. Niet alle lidstaten lijken dit verbod tijdig door te voeren. Pluimveehouders zijn bang voor oneerlijke concurrentie.

Batterijverbod vanaf 2012

Al in 1999 werd er door de Europese Unie een richtlijn opgesteld waarin onder meer werd vastgesteld dat de legbatterij in alle lidstaten per 1 januari 2012 verboden is. Al een aantal jaren zijn er twijfels of dit verbod haalbaar is binnen de gestelde termijn.

Oneerlijke concurrentie

Pluimveehouders in de UK die inmiddels zijn omgeschakeld zijn nu bang dat ze te kampen krijgen met oneerlijke concurrentie vanuit landen waar het verbod minder goed wordt gehandhaafd. Ook in Nederland ervaren pluimveehouders dit als een probleem. Drie organisaties die de Nederlandse pluimveesector vertegenwoordigen, de NOP, de NVP en de Anevei hebben in juni in een brief aan de staatsecretaris van EL&I op de concurrentieproblematiek gewezen.

Standpunt Nederlandse overheid

In een brief aan de Tweede Kamer, verstuurd in juni van dit jaar, geeft staatssecretaris Bleker aan dat meer dan 100 bedrijven waarschijnlijk niet tijdig kunnen omschakelen. Toch geeft de staatssecretaris in dezelfde brief aan niet te willen afwijken van de EU regeling. Omdat een deel van de omschakelingsknelpunten worden veroorzaakt door problemen met vergunningen heeft EL&I een brief gestuurd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het verzoek gemeenten op te roepen mee te werken aan een snelle doorloop en afronding van lopende procedures van deze categorie legpluimveebedrijven.


(Bron foto: Thinkstock)