Nieuws

Vrijheid niet altijd blijheid voor leghen

Bij het zoeken naar een alternatief voor de legbatterij hebben veel pluimveehouders gekozen voor een volière. De extra bewegingsvrijheid maakt de kans op bepaalde blessures wel groter.

Het volièresysteem lijkt op het eerste gezicht een prima oplossing. Er kan een goede eierproductie mee gerealiseerd worden, en de kippen hebben in dit systeem behoorlijk veel bewegingsvrijheid. Ze kunnen op meerdere open etages terecht voor voer, water, legnesten en zitstokken en op de vloer hebben ze veel ruimte om te scharrelen.

Knelpunten

Toch zijn er volgens een artikel in het Belgische tijdschrift Management & Techniek nog wel een paar knelpunten met het volièresysteem. Om die knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te vinden, is het project Layerhouse opgezet. Sinds december 2011 tot november 2015 worden 5 knelpunten op commerciële leghennenbedrijven met een volièresysteem onderzocht: borstbeenafwijkingen, sterfte, vedersleet, stofconcentraties in de stal en productieresultaten.

Borstbeenafwijkingen

Voor wat betreft borstbeenafwijkingen bij leghennen, zijn inmiddels al resultaten bekend. Door middel van een mededeling van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel zijn de laatste inzichten verspreid. Borstbeenafwijkingen zijn er in verschillende soorten. De hen kan een lichte tot ernstige kromming in het borstbeen hebben als gevolg van het langdurig zitten op een zitstok. Daarnaast kunnen de kippen breuken aan het borstbeen hebben, als gevolg van een botsing met een andere vogel of een object in de volière.

Oplossingen

In de volgende fase van het onderzoek zal worden gekeken hoe het aantal blessures verminderd kan worden. Bijvoorbeeld door andere kippenrassen uit te proberen, of door de inrichting van de volière aan te passen, met bijvoorbeeld loopladders tussen de verschillende etages en zitstokken op verschillende hoogtes. Het verminderen van het aantal borstbeenafwijkingen is niet alleen goed vanuit het oogpunt van diergezondheid en -welzijn, maar ook voor de productie. Want zowel de productie als de kwaliteit van de eieren verminderen significant bij hennen met een breuk.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)