Nieuws

Vrijstelling fosfaat voor melkveehouders met zeldzame rassen

Bij het fosfaatreductieplan, bedoeld om het mestoverschot van de melkveehouderij terug te dringen, worden runderen van zeldzame Nederlandse rassen in 2017 ontzien. De jonge dieren vallen buiten de regeling en daardoor hoeft de populatie van deze bijzondere rassen niet te krimpen door de regeling.

Runderen van zeldzame Nederlandse rassen produceren minder melk dan de alom gehouden Holstein Friesian. De stoppersregeling zorgde ervoor dat veel runderen van zeldzame rassen naar de slacht dreigden te gaan. Het fosfaatreductieplan is daarmee een bedreiging voor het voortbestaan van zeldzame melkveerassen. Voor vleesvee was al eerder een uitzondering gemaakt. Door de jonge dieren in 2017 onder een vrijstelling te laten vallen worden deze rassen ontzien. Dit is een stimulans om zowel de kalveren als de drachtige dieren van deze rassen aan te houden en daardoor hoeft de  populatie van deze bijzondere rassen niet te krimpen door de regeling.

De situatie vanaf 2018 wordt apart besproken met staatssecretaris van Dam. Stichting Zeldzame Huisdierrassen is samen met rasorganisaties en het ministerie van EZ in overleg om een passende oplossing te zoeken.

SZH in actie

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft dit voorjaar de noodklok geluid. In het voorjaar is middels de polderpanda.nl campagne aandacht gevraagd voor bovenstaande problematiek. Er is inmiddels 18.000 euro gedoneerd door het publiek om acties te ondernemen om de zeldzame runderrassen te redden van de slacht.

Tevens is de stichting op 6 juni naar Den Haag gegaan met een aantal veerassen, om meer aandacht en financiële ondersteuning te vragen van de overheid en van de maatschappij. Hierbij is de Brandrode Brandbrief overhandigd. Meer informatie hierover is te lezen op de website van SZH.

Deze actie heeft veel publiciteit gekregen, bijvoorbeeld bij de NOS, en Een Vandaag, waarvoor ook het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is geïnterviewd.

Registratie zeldzame rassen

Alle runderen worden geregistreerd in het Identificatie en Registratie (I&R) systeem. De SZH heeft van EZ toestemming gekregen om dieren van zeldzame Nederlandse rassen in het I&R van een zogenaamde “vlag” te voorzien, zodat kalveren geboren na 1 oktober 2016 buiten de fosfaatreductie regeling gehouden worden. Voorwaarde voor het vrijstellen van deze aanwas is dat het raszuivere dieren zijn die in het stamboek geregistreerd staan en dat ze in de I&R-database als zodanig geregistreerd staan. De SZH kan dit doen vanuit een aangepast diermanagementprogramma van Falcoo, het zogenaamde paraplubestand, dat met hulp van de stamboeken wordt gevuld. Vanuit dit paraplubestand van de SZH kunnen de Identificatie en Registratiegegevens van individuele dieren in het I&R gemarkeerd worden.

Naast runderen kan dit ook voor schapen en geiten, want die zitten al in het I&R-systeem en de dierhouders hebben een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN). Vervolgens komen de varkens aan de beurt, daarna het pluimvee en tenslotte de paarden (de laatste twee diersoorten hebben geen I&R en vaak geen UBN). Eerder was al afgesproken dat zeldzame huisdierrassen kunnen worden ontzien bij ruimingen als gevolg van een uitbraak van besmettelijke dierziekten. Een vergelijkbare uitzonderingsregel wordt nu bij het fosfaatreductieplan gehanteerd. Dus de noodzaak van de registratie is duidelijk.

Diereigenaren kunnen via de SZH website zorgen dat de SZH hun rasdieren kan vlaggen zodat ze herkend kunnen worden als behorend tot een zeldzaam Nederlandse ras. Voor runderen kan via de instructie 'Vlaggen zeldzaam huisdierras' ingezien worden welke dieren gevlagd zijn.  

(Bron foto: Peter van Eldik, SZH)