Menu
Nieuws

Vroeg verstrekken strooisel vermindert verenpikken

Er zijn aanwijzingen dat het verstrekken van strooisel in de vroege opfokperiode van leghennen bijdraagt aan een vermindering van verenpikgedrag in de legperiode. Dat is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en gefinancierd door het ministerie van LNV en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

false

false

false

false

false