Nieuws

Vroeg verstrekken strooisel vermindert verenpikken

Er zijn aanwijzingen dat het verstrekken van strooisel in de vroege opfokperiode van leghennen bijdraagt aan een vermindering van verenpikgedrag in de legperiode. Dat is het resultaat van een onderzoek, uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research en gefinancierd door het ministerie van LNV en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Meer bodempikken met strooisel

Er werd duidelijk meer bodempikken waargenomen tijdens de vroege opfokperiode (tot drie weken leeftijd) wanneer de hennen gehuisvest waren op zand of houtkrullen dan wanneer ze werden gehouden op kuikengaas of kuikenpapier. Tijdens de opfokperiode werd nauwelijks beschadigend verenpikken waargenomen bij alle proefgroepen. Aan het einde van de opfokperiode hadden de proefgroepen die eerst op kuikengaas hadden gezeten de meeste veerbeschadigingen.

Meeste veerschade op kuikengaas

Ook tijdens de legperiode ontstond er weinig beschadigend verenpikken. Daarom was het lastig harde conclusies te trekken over het preventieve effect van strooisel tijdens de opfokperiode op de ontwikkeling van verenpikken. Toch hadden de proefgroepen die eerst op gaas hadden gezeten de meeste veerschade aan het einde van de legperiode. Ook was op 40 weken leeftijd minder mild verenpikken te zien bij de groepen die altijd op houtkrullen hadden gezeten dan bij de groepen die eerst op kuikenpapier of kuikengaas hadden gezeten.

Nog geen harde conclusies

Er wordt momenteel een vervolgproef uitgevoerd waarin wordt geprobeerd verenpikken te induceren, zodat hardere uitspraken kunnen worden gedaan over de eventuele preventieve werking van strooisel tijdens de vroege opfok op de ontwikkeling van verenpikken.

Biologisch

Ook uit onderzoek geïnitieerd door de Productwerkgroep Pluimveevlees en Eieren van Bioconnect blijkt dat de schade door verenpikken beduidend minder was in geval van goed uitloopgebruik tijdens de legperiode, en bij aanwezigheid van strooisel en zitstokken op vroege leeftijd. Meer over dit onderzoek is te lezen in het rapport “Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst; De relatie tussen bedrijfsfactoren en diergezondheid”.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)