Nieuws

Vroege verstrekking water en voer positief voor ontwikkeling kuikens

Onthouden van voer en water na uitkomen van kuikens in de broederij leidt tot verminderd lichaamsgewicht en een hogere totale mortaliteit van 0 tot 42 dagen leeftijd, in vergelijking met kuikens die meteen voer en water krijgen.

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur. Aanleiding voor het onderzoek was de vraag van Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan het ministerie van Economische Zaken om uit te zoeken of het welzijn van eendagskuikens in het geding is door het ontbreken (deprivatie) van voer en water gedurende de eerste dagen na het uitkomen. Wakker Dier had hiertoe een zaak aangespannen.

Vertraagde ontwikkeling

De onderzoekers hebben een systematisch literatuuronderzoek en een meta-analyse uitgevoerd om effecten van voer- en waterdeprivatie van kuikens na het uitkomen te bepalen op de ontwikkeling, de productie, de gezondheid en het welzijn van kuikens. Ze concluderen dat 48 uur (36-60 uur) voer- en waterdeprivatie na uitkomen van kuikens leidt tot een verminderd lichaamsgewicht en een hogere totale mortaliteit van 0 tot 42 dagen leeftijd in vergelijking met kuikens die niet worden gedepriveerd. De mortaliteit in de eerste week na uitkomen is significant hoger bij meer dan 84 uur voer- en water deprivatie vergeleken met niet-gedepriveerde kuikens.

Welzijnseffect op lange termijn niet bekend

Het is niet bekend of de vertraagde ontwikkeling van kuikens die na uitkomen gedepriveerd worden van voer en water, in vergelijking met niet-gedepriveerde kuikens, het welzijn (inclusief gezondheid, productie en ontwikkeling) beïnvloedt op de lange termijn (zoals de gevoeligheid voor ziekten). Uit de literatuuranalyse is niet helder geworden of de lagere groei na voer- en waterdeprivatie het gevolg is van een vertraagde start van de voeropname of dat het komt door een permanente minder goede ontwikkeling van de kuikens.

Kennisclip 'Een goede start'

Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vorig jaar vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Een van de kennisclips gaat over ‘goede start vleeskuikens’ waarbij er vooral wordt ingezoomd op het belang van direct verstrekken van voer en water.

De overheid heeft afgelopen week besloten pas ná 60 uur vasten in actie te komen. Wakker Dier vindt dit onacceptabel en gaat in hoger beroep.

(Bron introfoto: Shutterstock)