Nieuws

Wat is natuur in Nederland?

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Wilde dieren, Natuurbeheer
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Wat is natuur? Is een verwaarloosd akkerland natuur? Kun je de Oostvaardersplassen wel als natuur beschouwen? En wat is de rol van de landbouw in het natuurbeheer? Het zijn vragen dia aan bod komen in de brochure 'Natuur in Nederland'.

Het afschieten van het overschot aan herten in de Oostvaardersplassen roept heftige reacties op. Er is maatschappelijke discussie over wat natuur is. In de brochure 'Natuur in Nederland, Beheren, behouden of beheersen?' van Biowetenschappen en Maatschappij worden meer voorbeelden genoemd waarvan je je kunt afvragen of dat nog wel natuur is. Zoals het eiland Tiengemeten. Kun je een verwaarloosd akkerland met tamme runderen en overwoekerd door Canadese guldenroede wel natuur noemen? Of een aanplant op de Veluwe?

Ongerepte natuur

De schrijvers van de brochure stellen dat er in ons land eigenlijk geen ongerepte natuur meer te vinden is. Maar alles wat zich spontaan vestigt, voortplant en zich handhaaft in de door de mens geboden ruimte kun je wel als natuur beschouwen. Een scholekster die op het platte dak van een bedrijfsgebouw broedt, kun je dus natuur noemen.

In de brochure worden veel onderwerpen onder de loep genomen zoals natuurbeheer, natuur als kapitaal, rewilding en de rol van de landbouw in de natuur.

Natuurinclusieve landbouw

Minister Carola Schouten schrijft in het voorwoord dat natuur belangrijk is voor boeren, tuinders en vissers. 'Zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om te zien naar de natuur. Gaat het niet goed, dan merken zij dit als eerste.' Maar natuur is ook kwetsbaar. En de landbouw heeft veel effect op de biodiversiteit in ons land. Over de rol van de boer als beheerder van natuur en landschap wordt steeds meer en steeds heftiger gediscussieerd, zo is te lezen.

In het hoofdstuk 'De boer als natuurbeheerder' geeft professor Louise Vet haar visie over welke richting het op zou kunnen gaan. Ze noemt natuurinclusieve landbouw als voorbeeld. Die landbouw zou zich niet alleen op de biodiversiteit rond een akker of weiland moeten richten, maar op de de biodiversiteit in de bodem.

Technologie

Ze stelt dat natuurinclusieve landbouw gebruik zou moeten maken van technologie. Zo kun je met precisielandbouw gewassen heel nauwkeurig analyseren voorzien in de de juiste hoeveelheid voeding van de juiste samenstelling. En ook voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn er veel mogelijkheden. Zo kun je een derde van alle plagen onder de duim houden met biologische bestrijding, een derde kun je voorkomen door te werken met resistente gewassen en het resterende deel kun je op andere manieren voorkomen: preventie of een slimme toepassing van chemische stoffen of planteigen stoffen.

(Bron foto: Shutterstock )

Links

(1)