Nieuws

Waterbad voor verdoving van pluimvee uitgefaseerd

Bij de reguliere waterbad verdoving blijken niet alle slachtkuikens voldoende verdoofd te zijn. In afwachting van een goed alternatief worden de elektrische parameters voor het waterbad aangescherpt.

Waterbad verdoving

Bedwelming van pluimvee via het waterbad is niet diervriendelijk genoeg. Onderzoek naar de bedwelmingsresultaten in enkele slachterijen wees uit dat het welzijn van de dieren onvoldoende gegarandeerd kon worden. Om die reden is gezocht naar alternatieven die meer zekerheid bieden. Aanpassing van de waterbadmethode bleek geen optie. Bij het waterbad hangen de dieren ondersteboven en gaan zij met de kop door een laagje water. Een klein stroompje zorgt ervoor dat de dieren alleen geïmmobiliseerd worden en niet verdoofd raken. Een sterkere stroom gebruiken om te verdoven, heeft sterk negatieve gevolgen voor de vleeskwaliteit (bloedingen in het vlees), waardoor het product onverkoopbaar wordt.

Uitfaseren waterbad

Twee jaar geleden is gestart met de ontwikkeling van de kop-kopverdover (head-only-methode). Bij deze verdover wordt de kop van het dier tussen twee elektroden geplaatst. Een elektrische stroom zorgt vervolgens voor de verdoving. Dit blijkt een kansrijk alternatief te zijn voor de waterbad verdoving: effectieve bedwelming en geen aantasting vleeskwaliteit. Daarop is in overleg met de vereniging van de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie (NEPLUVI) besloten om het waterbad als bedwelmingsmethode voor vleeskuikens in Nederland uit te faseren. Door de uitfasering van het waterbad en de introductie van genoemde nieuwe methode loopt Nederland wereldwijd voorop. Het welzijn van vleeskuikens tijdens het doden zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Er kunnen nog meer stappen worden gezet bij het verbeteren van het welzijn tijdens het dodingsproces, bijvoorbeeld bedwelming in de fase vóór het ophangen van de vleeskuikens.

Aanscherping electrische parameters waterbad

In de Regeling doden van dieren is opgenomen dat per 1 januari 2012 de elektrische parameters voor het waterbad worden aangescherpt. Hierdoor worden vleeskuikens effectiever bedwelmd en verbetert het welzijn. De geplande aanscherping hield verband met de verwachting dat er een geschikt alternatief zou zijn dat dan ook breed zou zijn geïmplementeerd. De kop-kopverdoving is wel gereed om in productie genomen te kunnen worden, maar is nog niet voldoende in gebruik in pluimveeslachterijen. Rekening houdend met de productiesnelheid en inbouwtijd van de nieuwe methode is de verwachting dat de uitfasering per 1 september voltooid kan zijn. Op grond van het bovenstaande heeft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) daarom besloten het aanscherpen van de elektrische parameters niet per 1 januari a.s. in laten gaan, maar per 1 september 2012.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)