Nieuws

Website Dierenwelzijn belangrijk verbeterd

“Het is belangrijk dat dierenwelzijn aandacht krijgt in het groen onderwijs; de nieuwe versie van Dierenwelzijnsweb biedt daarvoor prima ondersteuning”. Dat zegt Hans Hopster in zijn videoboodschap voor de bezoekers van Groen Kennisnet.

Hopster is lector Welzijn van Dieren bij Hogeschool Van Hall Larenstein en themaleider Dierenwelzijn bij Wageningen Livestock UR.

Verbetering

Het nieuwe portaal Dierenwelzijnsweb is onderdeel van Groen Kennisnet dat op 21 april zijn nieuwe website lanceerde. Volgens Hans Hopster is de nieuwe versie van Dierenwelzijnsweb een belangrijke verbetering ten opzichte van de voorgaande versie. “Kennis over dierenwelzijn wordt meer gestructureerd aangeboden en er zijn meer mogelijkheden voor interactie met de gebruikers.”

Positieflijst

In zijn videoboodschap gaat Hopster ook in op de Positieflijst, ook wel Huisdierenlijst genoemd. Hij legt uit wat die inhoudt en waar die voor dient. Deze Positieflijst wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontsloten op Groen Kennisnet.


(Bron: still YouTube)