Nieuws

Website over dieren en dierproeven op school

Kikkerdril bekijken in de klas, een dierproef met wormen, of dieren huisvesten op school – mag dat? In een webartikel vinden docenten alles over regels, lesmateriaal en alternatieven voor dierproeven.

Het webartikel op www.ecent.nl geeft inzicht in de regelgeving over (proef)dieren in het onderwijs, zowel op het gebied van huisvesting als op het gebied van practica. Daarnaast staan er ideeën en materialen voor lessen over dieren voor docenten werkzaam in het basis- en middelbaar onderwijs en de lerarenopleiding. Bovendien biedt de website een zelftest, antwoorden op veelgestelde vragen en kan de bezoeker zelf een vraag stellen aan experts.
Het 3RS-Centre Utrecht Life Sciences en het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor dierproeven (NKCA) schreven het webartikel. Het 3 RS-Centre van de afdeling Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht richt zich op de 3 V’s: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven (3 R's in het Engels).

Wat mag wel en wat niet?

Op de basisschool en middelbare school mogen geen dierproeven worden gedaan. Maar wanneer heet iets een dierproef? In de Wet Op Dierproeven (Wod) staat wanneer een experiment een dierproef heet en onder welke omstandigheden deze wel of niet mogen worden uitgevoerd. De Wod geldt alleen voor levende gewervelde dieren (en koppotigen). Dit houdt in dat je wel (zonder toestemming) gebruik mag maken van ongewervelde dieren en dode dieren. Het gaat hier om dieren die niet voor onderwijsdoeleinden gedood zijn.

Wilde dieren in de klas

Voor het tijdelijk of permanent huisvesten van dieren op scholen zijn twee wetten van toepassing: de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Flora- en faunawet. Door mensen gehouden dieren mogen ook op school gehuisvest worden, als aan de ‘zorgplicht’ wordt voldaan. In het wild levende dieren die zijn beschermd door de Flora- en faunawet mogen niet op school gehouden worden. Bij de veelgestelde vragen staat bijvoorbeeld dat je wel kikkerdril in de klas mag houden, maar zodra de kikkers of padden beginnen te springen moeten ze terug in de sloot.

Voer voor discussie

Het materiaal van de website biedt veel mogelijkheden om op scholen aandacht te besteden aan de Wod, het doen van dierproeven en mogelijke alternatieven. Alternatieven voor dierproeven zijn bijvoorbeeld het gebruik van kunststofmodellen, computersimulaties en films en excursies om dieren te observeren. Ook voor discussie met studenten en leerlingen over de ethische aspecten van lessen met dieren zijn op www.ecent.nl achtergrondartikelen en bronnen te vinden.

Het artikel, lesmateriaal en bronnen zijn te vinden op de website van ECENT (zie link), het Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek.


(Bron foto: Wikimedia, Tarquin)