Nieuws

Weerstand tegen dierproeven op labradors groeit

Universiteit Maastricht heeft een proef met labradors voorlopig uitgesteld na maatschappelijk protest. De honden zouden worden gebruikt in een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van pacemakers bij de behandeling van hartfalen.

Medische experimenten met honden

Wettelijk is vastgelegd dat dierproeven verboden zijn, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier. Dierproeven kunnen nodig zijn om levensreddende of verbeterende behandelingen voor patiënten te realiseren. De onderzoeksgroep aan de Universiteit Maastricht heeft de afgelopen 20 jaar veel onderzoek gedaan naar hartafwijkingen en het effect van pacemakers op het hart. Experimenten in honden hebben geleid tot het vinden van 'ideale' paceplaatsen. Om een goede schatting te krijgen van het effect van pacemakers op het hart, die relevant is voor klinische toepassing, dient het hart van het proefdier zoveel mogelijk te lijken op dat van de mens. Hierbij is vooral van belang dat het elektrische geleidingssysteem van het dierenhart lijkt op dat van de mens. Er zijn maar een paar diersoorten waar dat zo is: konijn en hond. Overigens is elk laboratorium verplicht dieren te gebruiken die speciaal gefokt zijn voor het onderzoek. (Ex-)huisdieren worden dus niet gebruikt.

De Universiteit Maastricht heeft recent toestemming gekregen van de breed samengestelde Dier Experimenten Commissie (DEC) om een dierproef te starten met grote honden (>25 kg). Daarbij hebben de commissieleden, van wie een aantal niet aan de instelling is verbonden, volgens de bestaande wettelijke regels op dit vlak het medisch nut van de studie voor mens en dier zorgvuldig afgewogen tegen het ongerief bij de dieren. Er zouden in totaal 39 honden ingezet worden. De dieren zouden de proeven niet overleven.

Weerstand

De beoogde proeven op labradors stuiten op veel weerstand en kritiek. In korte tijd zijn bijna 130.000 handtekeningen verzameld tegen de proeven. Volgens de Partij voor de Dieren is het duidelijk dat er grote weerstand is tegen experimenten op honden en andere dieren. "De toetsing of dierproeven ethisch toelaatbaar zijn moet veel beter aansluiten bij deze morele opvattingen in de samenleving”. Enkele weken geleden is, naar aanleiding van de ontstane commotie en bedreigingen aan het adres van medewerkers, door de Universiteit Maastricht het besluit genomen de proef met de labradors tot nader order op te schorten.

Zorgvuldige afweging

De Universiteit Maastricht blijft achter het gebruik van dierproeven staan, ook als dat met honden is. Het gebruik van proefdieren blijft in sommige gevallen noodzakelijk om medische doorbraken te realiseren ten behoeve van mens (en dier). In een verklaring zegt de universiteit dat het nut voor mensen en het potentiële leed bij de proefdieren vooraf zorgvuldig tegen elkaar waren afgewogen, waarna een vergunning voor het onderzoek werd verleend. De universiteit zegt echter te begrijpen dat er in de maatschappij zorgen zijn over het gebruik van proefdieren en heeft daarom besloten de proef voorlopig niet van start te laten gaan. Een externe commissie zal deze specifieke proef nader onderzoeken, alvorens een besluit genomen wordt.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Wikimedia)