Nieuws

Weidegang en bloemstroken voor het imago van de sector

Economisch rendement staat voorop, zegt veehouder Heide Colman, maar de koeien hoeven niet op de top van hun kunnen te lopen. Ze is fervent voorstander van weidegang. Ze werkt zo aan versterking van het imago van de sector.

Heidi Colman en haar man Nic Verschelde hebben in het Vlaamse Zomergem een bedrijf met 80 melkkoeien, zoogkoeien en vleeskippen. Het bedrijfsareaal bestaat uit 60 ha mais, 15 ha gras en 16 ha wintertarwe. Weidegang is voor Colman een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. "Je ziet dat een koe nergens anders zo goed kan neerliggen als buiten in de wei," zegt ze in een bedrijfsreportage in vakblad Veeteelt: "Niets is in mijn ogen mooier dan een koe die zich neerploft in de weide."

Imago

We hebben als melkveehouders in het verleden te vaak en vooral te lang onze deuren gesloten voor het brede publiek, aldus Colman in het artikel 'Beweiden uitstekend voor het sectorimago'. Ze constateert dat burgers niet meer weten hoe het eraan toegaat op een bedrijf. Daarom vindt ze het belangrijk te werken aan het imago van de sector. Daarom heeft ze ook bloemstroken ingezaaid op het bedrijf, komen scholen er af en toe kijken en heeft ze ook aandacht voor de zwaluwen, steenuilen of een torenvalk die zich op het bedrijf bevinden.

Weidegangpremie

Door beweiding zak je wel iets in melkproductie, zo vertelt ze, maar je krijgt er ook iets voor terug. Zo ontvangt ze een weidegangpremie van de zuivelfabriek FrieslandCampina. Daarvoor moeten de koeien van de lente tot de herfst minimaal 120 dagen telkens minstens zes uur per dag grazen met een maximum van tien koeien per hectare. In de hete zomer van 2018 was het soms lastig. Toen heeft ze het weidegangschema omgedraaid. De koeien gingen vooral 's nachts naar buiten.

Ruwvoer

De koeien worden naast het gras gevoerd met mais- en graskuil, perspulp, bierbostel (draf), ccm, stro en synchromix, een eiwitkern met extra vitamine E en selenium. Het ruwvoer wordt zo veel mogelijk in eigen beheer geteeld. Daarnaast krijgen de koeien een aanvullende hoeveelheid krachtvoer uit krachtvoerautomaat.

Bezoekbedrijf

Om burgers te laten zien hoe ze werken, hebben Colman en Verschelde hun bedrijf ook opengesteld als bezoekbedrijf. Scholen komen er soms. Bij de start van het weideseizoen nodigen ze de plaatselijke school uit.

Daarnaast hebben ze op het bedrijf bloemstroken ingezaaid. Juist die bloemstroken zijn erg belangrijk voor het imago van onze sector, weet Colman. Om dezelfde reden bevindt zich ook een bijenhotel op het bedrijf. En hebben de veehouders ook aandacht voor andere dieren op het bedrijf zoals de zwaluwen, steenuilen en een torenvalk.

(Bron foto: Shutterstock)