Nieuws

Weidegang: win-win voor koe en veehouder?

Koeien horen in de wei, want daar kunnen ze hun natuurlijke gedrag vertonen, vindt de World Society for the Protection of Animals. Nu blijkt dat weidegang ook economisch interessant kan zijn voor bedrijven.

Een op de drie koeien komt niet meer buiten, volgens onderzoek van Wageningen UR naar weidegang. De WSPA (World Society for the Protection of Animals) maakt zich zorgen over de trend van opstallen, zegt Dirk-Jan Verdonk in een artikel in Melkvee: ‘Deze ontwikkeling is niet goed voor de dieren en niet goed voor het imago van de Nederlandse melkveehouderij. Gelukkig zien zuivelaars als FrieslandCampina dit ook.’

Meer inkomen

De WSPA vroeg Wageningen UR de economische aspecten van weidegang onderzoeken. Uit het rapport Grazing dairy cows in North-West Europe blijkt dat grotere bedrijven die hun koeien veel laten grazen, gemiddeld een hoger inkomen uit hun bedrijf halen dan bedrijven zonder weidegang. De inkomsten komen voort uit extra premies en toeslagen, gecombineerd met lagere voer- en andere kosten. Op kleine bedrijven werden deze voordelen niet waargenomen. Beweiding leidt niet altijd tot betere economische resultaten, bedrijfsmanagement is en blijft belangrijk, laat het onderzoek zien.

Dierenwelzijn

Dat weidegang beter is voor het welzijn van koeien is moeilijk wetenschappelijk te onderbouwen, legt Verdonk uit in het artikel in Melkvee. Maar een van de vijf wettelijke vrijheden van dieren is dat ze hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, en dat kunnen ze het beste in de wei. Zelfs in de moderne vrijloopstallen kunnen ze dat niet, volgens de dierenbeschermingsorganisatie.

Draagvlak

Met het rapport hoopt de WSPA meer melkveehouders te stimuleren de koeien in de wei te houden. In de maatschappij en bij de politiek is het draagvlak groot, aldus Verdonk, die een steekproef liet uitvoeren in 2012: ‘97% gaf aan dat koeien in de wei horen.’ Hij wil graag samenwerken met melkveehouders en is blij met ontwikkelingen in de zuivelsector gericht op weidegang. Het Convenant Weidemelk ondertekenen, was echter geen optie vanwege het lage streefniveau. Er staat dan nog steeds 29% van de koeien op stal.