Nieuws

Weinig consistentie in gemeentelijk beleid over dierenwelzijn

Er is behoefte naar meer consistentie in gemeentelijk beleid over dierenwelzijn. Hierover waren de meeste van de 120 bezoekers aan het tweede symposium ‘Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid’ het wel eens.

Gemeentelijk beleid dierenwelzijn

Vooral op het gebied van paarden is er te weinig, te verschillend of verkeerd geregeld. Het symposium, georganiseerd door het lectoraat Welzijn van Dieren van Van Hall Larenstein en de Dierenbescherming met steun van het Ministerie van LNV, vond 14 oktober plaats in Kasteel Groeneveld te Baarn. Het doel van de conferentie was om dierenwelzijnsbeleid (hoger) op de agenda’s van gemeenten te krijgen. Volgens de aanwezige (en verantwoordelijke) wethouders is dierenwelzijn wel degelijk een issue, al zal het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet een echte stemmentrekker worden.

Positie VNG

Het mini-symposium, onder leiding van journalist en televisiepresentator Peter van Ingen, werd voornamelijk bezocht door beleidsmedewerkers, raads- en collegeleden van gemeenten. Grote afwezige tijdens het symposium was de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Als reden gaf de VNG op dat ‘dierenwelzijn geen prioriteit heeft en iets is voor gemeenten zelf’. De Dierenbescherming roept de belangenbehartiger van de gemeenten op om dit standpunt te heroverwegen.


(Bron foto: Shutterstock)