Nieuws

Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften

De manier waarop krabben en kreeften gedood worden, ligt onder vuur. Aan de hand van literatuuronderzoek geeft Wageningen UR een overzicht van hetgeen bekend is over pijn bij krabben en kreeften, en het effect van bedwelmen voorafgaande aan het doden.

Levend aangevoerde krabben en kreeften

Krabben en kreeftachtigen zijn schaaldieren uit de Orde van de Decapoda. Het zijn ongewervelde dieren met een exoskelet. De diversiteit aan decapoden is bijzonder groot. Er zijn naar schatting 10.000 soorten decapoden. De meeste soorten leven in het water (zoet en zout), terwijl enkele soorten op het land leven. Het aantal krabben en kreeften dat in Nederland jaarlijks levend wordt aangevoerd door Nederlandse vissers is tenminste 700.000 tot ruim één miljoen dieren en betreft voor Nederland 8 soorten. Daarnaast worden nog vier soorten levend ingevoerd door Nederlandse bedrijven. Van deze laatste vier soorten zijn er twee soorten, waaronder de Canadese kreeft, die niet door Nederlandse vissers gevangen worden De import van levende Canadese kreeft bedroeg 335 ton in 2014. Hierbij gaat het om 340.000 tot ruim één miljoen dieren levende Canadese kreeften.

Doden van krabben en kreeften

De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toegenomen aandacht voor de manier waarop krabben en kreeften gedood worden. In Nederland worden kreeften en krabben vooral in de horeca gedood. De dieren worden levend gekookt, al dan niet voorafgegaan met een poging om de hersenen van deze dieren handmatig met een priem of mes vernietigen. Dit wordt gezien als een wrede, pijnlijke dodingsmethode en veel mensen zien meer in een meer humane procedure waarbij de dieren eerst elektrisch verdoofd worden. In 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de regering is verzocht, de mogelijkheid van elektrische verdoving van ongewervelde dieren, zoals kreeften en krabben, nader te onderzoeken.

Wetenschappelijke kennis ontbreekt

Wageningen UR heeft een oriënterend literatuuronderzoek uitgevoerd waarin een overzicht wordt gegeven van hetgeen bekend is over het welzijn en het bedwelmen van krabben en kreeften. Uit de literatuurstudie blijkt dat de wetenschappelijke kennis rond de (neuro)fysiologie en het gedrag van decapoden zeer beperkt is. Er is vooralsnog onvoldoende kennis om te veronderstellen dat het ervaren van pijn mogelijk of juist onmogelijk is. Ook is uit de beschikbare literatuur niet af te leiden dat de beschikbare apparatuur om krabben en kreeften met stroom te verdoven geschikt is om decapoden onmiddellijk te verdoven. Er zijn dus geen duidelijke conclusies te trekken en hiervoor is nader onderzoek nodig.

(Bron foto: Wikimedia-Hans Hillewaert)