Nieuws

Welzijn en gezondheid werkdieren onder de aandacht van de FAO

Een internetonderzoek van de FAO en The Brooke heeft veel informatie opgeleverd over welzijn en gezondheid van werkdieren in met name ontwikkelingslanden.

Internetconsultatie

De wereldvoedselorganisatie FAO en de Britse organisatie The Brooke (Hospital for Animals) hebben in februari dit jaar deskundigen opgeroepen om via internet hun visie te geven op rol, impact en welzijn van  rij-, last-, en trekdieren en daarbij aanbevelingen te doen om het welzijn van deze diercategorie te verhogen. Op deze oproep hebben ruim 150 personen uit 52 landen gereageerd. De reacties zijn gebundeld in een rapport. De ingebrachte en bediscussieerde onderwerpen zijn ingedeeld in drie thema’s:

  • Betekenis werkdieren voor huishoudens;
  • Gezondheid en welzijn werkdieren;
  • Beleid en wetgeving

Betekenis werkdieren voor huishoudens

Het eerste thema heeft betrekking op de betekenis van werkdieren voor huishoudens, gezinsinkomen en de lokale economie. Hierbij werd geconstateerd dat werkdieren in veel gebieden economisch zeer belangrijk zijn maar dat dit nauwelijks wordt erkend door beleidsmakers. Dit is een van de redenen dat landen nauwelijks beleid hebben om dierenwelzijn en gezondheid van deze groep dieren te bevorderen. Ook werd aangegeven dat hoewel werkdieren voor huishoudens economisch belangrijk zijn hun status, ook bij eigenaren, laag is.

Beleid en wetgeving

Het derde thema is beleid en wetgeving. Bij dit thema werd, niet geheel onverwacht, een grotere rol van overheden bepleit om door middel van regelgeving gezondheid en welzijn beter te waarborgen. Deelnemers aan de consultatie merkten ook op dat de huidige duurzaamheidstrend mogelijk ook zal bijdragen aan een toename van de hoeveelheid werkdieren ter vervanging van fossiele brandstoffen verbruikende hulpmiddelen.

Expertbijeenkomst

De internetraadpleging heeft een uitgebreid dossier opgeleverd over gezondheid en welzijn van trekdieren en andere relevante aspecten. In juni organiseert de FAO in Rome een bijeenkomst voor experts om de problematiek van rij-, last-, en trekdieren verder uit te werken en oplossingen aan te dragen.


(Bron foto: The Brooke)