Nieuws

Welzijn gekloonde dieren onder de maat

De Europese voedselveiligheid autoriteit (EFSA) heeft een update gepubliceerd van het wetenschappelijk standpunt omtrent het klonen van dieren. Opnieuw werd vastgesteld dat gekloonde dieren meer gezondheids- en welzijnsproblemen hebben.

Derde update EFSA

Op verzoek van de Europese commissie heeft de European Food Safety Authority (EFSA) een actueel overzicht gegeven van recente wetenschappelijke inzichten rondom het klonen van dieren voor voedselproductie. Dit is de derde update van het rapport over klonen wat in 2008 door de EFSA gepubliceerd werd. EFSA geeft in deze nieuwste uitgave een overzicht van de wetenschappelijke artikelen die sinds de uitgave van 2010 zijn gepubliceerd. Ook nu weer wordt geconcludeerd dat in vergelijking tot gangbaar gefokte dieren, de producten van gekloonde dieren niet onveiliger zijn. Ook is er geen verschil in risico’s met betrekking tot milieu, biodiversiteit en genetische diversiteit.

Zorg over welzijn en gezondheid

EFSA stelt wel dat er nog veel problemen zijn met welzijn en gezondheid van gekloonde dieren. Bij draagmoeders van gekloonde dieren wordt bijvoorbeeld het veel vaker voorkomen van (te) grote nakomelingen genoemd. Ook worden een hoog percentage abortussen en hogere sterfte rondom het werpen genoemd. Bij de nakomelingen wordt vooral in de jeugdfase een veel hogere sterfte gerapporteerd.

Dierenbeschermingsorganisaties willen verbod

In mei riep het Europese samenwerkingsverband van dierenbeschermingsorganisaties op tot een verbod op het klonen van dieren voor voedselproductie. Ook de import van producten afkomstig van gekloonde dieren zou verboden moeten worden. Deze oproep werd gedaan bij de start van een uitgebreide meningspeiling onder Europese burgers en belanghebbende organisaties over de acceptatie
van klonen ten behoeve van dierlijke productie.

(Bron foto: Wikimedia)