Nieuws

Welzijn koeien niet per definitie aangetast in megastallen

Het welzijn van koeien kan gewaarborgd zijn in zeer grote stallen (megastallen), maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Dit concludeert de Farm Animal Welfare Council (FAWC), het belangrijke adviesorgaan voor de Britse overheid over het welzijn van landbouwhuisdieren, in een recent advies.

Dierenwelzijn in grote stallen

Uitgangspunt voor het advies was de vraag: “kan een koe gehouden in een zeer grote groep toch een aanvaardbaar welzijnsniveau hebben?” Hierbij vormen de vijf vrijheden het uitgangspunt. In het advies wordt gesteld dat welzijn kan worden gewaarborgd in grote koppels onder voorwaarde dat de dieren worden opgedeeld in kleinere groepen van bij elkaar passende koeien (leeftijd, lactatiestadium). Voeding en andere verzorging kan dan goed worden aangepast aan de behoeftes van de dieren.

Voordelen voor dierenwelzijn

Grote eenheden dieren hebben aldus de FAWC ook een aantal voordelen voor het welzijn. Zo is het mogelijk - en ook noodzakelijk volgens FAWC - specialisten, zoals veterinairen en voedingskundigen, aan te stellen. Bij grotere ondernemingen zijn de mogelijkheden voor scholing (bijv. training Quality Handling voor een goede mens-dier interactie) van het personeel ook groter. De FAWC benadrukt in haar advies dat adequate scholing van het personeel een voorwaarde is voor het dierenwelzijn.

In het rapport wordt ook gesteld dat dit soort grote bedrijven meestal de beschikking heeft over nieuwe huisvesting wat op zich zelf gunstig is voor dierenwelzijn. Verder wordt geadviseerd meer onderzoek te doen naar het gedrag van koeien in grote eenheden.(Bron foto: Rijksoverheid)