Nieuws

Welzijn vanuit het dier gezien

Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) organiseerde begin november een symposium over het thema 'welzijn van dieren’.

Welzijn vanuit het dier gezien

Het symposium onder de naam ‘Welzijn: vanuit het dier gezien' werd bezocht door allerlei betrokkenen uit de gezelschapsdieren branche en aanverwante sectoren, en ook vertegenwoordigers van de overheid en de landelijke politiek. Tijdens het symposium zijn de deelnemers meegenomen in de belevingswereld van de dieren, oftewel welzijn is bekeken door de ogen van het dier. De algehele conclusie was dat dierenwelzijn veel meer is dan alleen maar goede huisvesting en verzorging. Ook was er veel interesse in een uniforme en gestandaardiseerde aanpak om welzijn te meten.

Gedrag belangrijk

De algehele conclusie van de dag was dat de welzijnsbehoefte van dieren verder reikt dan ‘alleen maar’ een goede huisvesting en verzorging. Vooral het gedrag van het dier kan veel zeggen over hoe het dier zich 'voelt'. Dit vraagt wel om veel soortspecifieke kennis over de betreffende diersoort. Voor soortspecifiek gedrag was veel aandacht in verschillende workshops, met aandacht voor honden, de katten, vogels, reptielen en fretten.

Welfare Quality

Er werd ook gediscussieerd over een systematiek om dierenwelzijn gestandaardiseerd en objectief te meten, op basis van metingen aan het dier zelf. Een dergelijk meetinstrument is in het Europese Welfare Quality Project®, ontwikkeld voor een aantal landbouwhuisdieren, en zou ook zeer bruikbaar kunnen zijn bij gezelschapsdieren. Voor konijnen op kinderboerderijen is al een ontwerp voor een dergelijk meetinstrument beschikbaar, gebaseerd op de Welfare Quality systematiek

Het volgende PVH symposium staat gepland voor 26 maart 2011. Zodra er meer bekend is over het onderwerp zal het op de websites van PVH en het Dierenwelzijnsweb vermeld worden.


(Bron foto: Wikimedia)