Nieuws

Welzijn zeevis ernstig aangetast tijdens vangst

Een onlangs verschenen rapport van de organisatie FishCount beschrijft verschillende vangstmethoden die worden toegepast in de zeevisserij, en de effecten daarvan op vissenwelzijn. Het blijkt dat in elke fase van de vangst het welzijn van vissen ernstig wordt aangetast, ook nadat de vissen aan boord zijn gebracht.

Jaarlijks worden er tussen de één en drie triljoen (1 triljoen is 1000 miljard) vissen per jaar gevangen uit de wereldzeeën. Deze schatting van de Britse organisatie Fishcount houdt geen rekening met illegaal gevangen vissen en bijvangst.

Welzijnsaantastingen zeevis

In het rapport van FishCount wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende vangstmethoden die worden gebruikt bij de zeevisserij en de gevolgen voor het welzijn van de vissen. Het vangen van vis kan in drie fasen worden ingedeeld: het daadwerkelijke vangen, het binnenhalen en het behandelen aan boord tot en met het doden. In elke fase van de vangst wordt het welzijn van de vis aangetast.

Belangrijke negatieve effecten van het vangen zelf kunnen onder meer zijn:

  • uitputting door opjagen;
  • kneuzing in de netten;
  • het snijdende effect van de netten;
  • doorboren van vis met scherpe voorwerpen wanneer deze gebruikt wordt als levend aas.
  • barsten van de zwemblaas door decompressie-effecten, bij het binnenhalen van op grotere diepte gevangen vis;
  • verwonding door haken die gebruikt worden bij het binnenhalen van grotere vissoorten zoals tonijn.

Nadat de vis aan boord is gebracht worden de meeste welzijnsaantastingen veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met dieren en vooral de soms zeer lange tijd voor de dieren om te sterven.

Maatregelen om het welzijn te verbeteren

Het rapport besteedt veel aandacht aan maatregelen om het dierenwelzijn te verbeteren. Vermindering van bijvangst en aanpak van illegale visserij kan al een belangrijke verbetering betekenen. Verder noemt het rapport het vermijden van het gebruik van levend aasvis en het onmiddellijk en humaan doden van vis na het binnenhalen als belangrijk voor een significante verbetering van het welzijn. Ook gebruik van betere netten en een kortere vangperiode dragen bij aan vermindering van welzijnsaantasting.


(Bron foto: Fish Count)