Nieuws

Welzijnsvriendelijk produceren levert de boer vaak wat op

Veel mensen nemen aan dat beter welzijn voor landbouwhuisdieren altijd leidt tot veel hogere kosten. Deze veronderstelling is vaak niet waar: productiekosten hoeven nauwelijks toe te nemen en regelmatig levert beter dierenwelzijn zelfs winst op.

Winst met dierenwelzijn

Niet elke investering in dierenwelzijn levert geld op, maar er zijn veel voorbeelden waarbij dat wel het geval is. Dit concludeert Compassion in World Farming (CIWF) in een rapport waarin beschikbare economische gegevens uit recent onderzoek zijn gebundeld. In systemen met meer dierenwelzijn zijn dieren vaak gezonder, waardoor de kosten voor de dierenarts en de sterftecijfers lager uitvallen. Het verstrekken van stro en extra ruimte voor mestvarkens kan leiden tot betere groei en een betere voederconversie. Hoogproductieve melkkoeien kunnen aan een reeks van pijnlijke gezondheidsproblemen leiden, zoals kreupelheid en mastitis. Cijfers laten zien dat gezondere koeien met een lagere melkgift, maar met een langer productief leven, hogere netto marges kunnen leveren voor de boeren, als gevolg van lagere vervangingskosten en hogere prijzen voor de kalveren en de afgedankte koeien.

Productiekosten nauwelijks hoger

Uit het rapport komt ook naar voren dat het regelmatig voorkomt dat beter welzijn de productiekosten nauwelijks verhoogt. Uit gegevens van de eierindustrie blijkt dat de productie van een scharrelei maar iets meer dan 2 cent duurder is dan een kooi-ei en dat het houden van zeugen in groepen, in plaats van in ligboxen, maar 2 cent toevoegt aan de productiekosten van een kilo varkensvlees.

Ondernemen met dierenwelzijn

Het Kigo-project 'Ondernemen met dierenwelzijn' besteedde onlangs ook aandacht aan dit onderwerp. In het project werden de mogelijkheden voor welzijnsvriendelijk ondernemen in de melkvee- en varkenshouderij in kaart gebracht en werd gezocht naar mogelijkheden om de houding van ondernemers ten aanzien van welzijnsvriendelijk ondernemen positief te beïnvloeden. In 2009 organiseerde de projectgroep de studiedag 'Profiting from animal welfare' om te laten zien laten zien welke financiële en andere voordelen een beter dierenwelzijn oplevert voor de veehouder. Het Europese project EconWelfare kijkt ook naar de kosten en baten van verhoogde welzijnstandaards en zal daar binnenkort over rapporteren. Hierbij gaat het niet alleen om de productiekosten, maar ook bijvoorbeeld om de extra arbeid die een initiatief vraagt en het werkplezier dat het oplevert.KIGO200809058