Nieuws

Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld

Het fokken van nertsen wordt voorlopig niet verboden. De rechtbank in Den Haag heeft vandaag de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Wet verbod pelsdierhouderij

De Eerste Kamer heeft eind 2012 ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. De wet zou vanaf 2024 het houden van pelsdieren verbieden. Voorstanders vonden het een mijlpaal, omdat dieren volgens hen niet voor elk doel mogen worden gehouden. De pelsdierhouderij zou opgeheven worden op basis van ethische en morele gronden. Tegenstanders noemden het verbod historisch, vanwege de negatieve gevolgen voor de bedrijven en werkgelegenheid.

Streep door verbod

De rechtbank oordeelt dat door de wet pelsdierhouders ernstig financieel worden getroffen. Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige vergoeding wordt geboden. Daarmee is geen sprake van de benodigde 'fair balance'. Dit klemt te meer, daar de pelsdierhouders voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet welzijnsinvesteringen hebben moeten doen en aldus kosten hebben moeten maken, op straffe van onmiddellijke ingang van het in deze wet neergelegde verbod. De rechtbank heeft de Wet verbod pelsdierhouderij daarom buiten werking gesteld. Het ministerie van Economische Zaken heeft laten weten dat het de uitspraak "op z'n consequenties" bestudeert, maar zeker in hoger beroep gaat.


(Bron foto: Piepvandaag)