Nieuws

Wilde circusdieren verboden per 15 september 2015

Het verbod op wilde dieren in circussen is gisteren in het Staatsblad gepubliceerd. Dankzij het verbod is het vanaf 15 september 2015 niet langer toegestaan om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren, of hen kunstjes te laten vertonen.

Verbod wilde dieren in circussen

Het verbod werd in het Regeerakkoord in 2012 aangekondigd en vorig jaar werd bekend dat het verbod in 2015 in zou gaan. Zoals te lezen is in het 'Besluit verbod wilde dieren in circussen' is gekozen voor een verbod op de vertoning en het vervoer van wilde zoogdieren ten behoeve van een circus of ander optreden, vanwege de aantasting van het welzijn en de integriteit van het dier. Dit vloeit grotendeels voort uit het rondreizende karakter van het circus: de dieren worden veelvuldig getransporteerd en de mogelijkheden voor adequate huisvesting en de uitoefening van soorteigen gedrag zijn beperkt. Daarom is het kabinet van mening dat de problemen voor wilde zoogdieren niet kunnen worden ondervangen met nadere (welzijns)voorschriften. Eisen zoals die bijvoorbeeld worden gesteld aan dierentuinen, zijn voor een rondreizende organisatie onhaalbaar.

Er zijn momenteel 23 landen wereldwijd die het gebruik van wilde dieren in circussen hebben verboden. In de EU hebben 9 landen een nationaal verbod op wilde circusdieren en 9 andere EU-landen hebben gedeeltelijke verboden. Nederland sluit als 10e land aan met een nationaal verbod op wilde (zoog)dieren in circussen.

Opvang wilde dieren

In het besluit is verder te lezen dat voor de trainers en circussen die wensen te stoppen met acts met wilde dieren via diverse organisaties, die daartoe bereid zijn bevonden, bijvoorbeeld Stichting AAP en Wilde Dieren De Tent Uit, goede opvang mogelijk is. Er zijn diverse opvanglocaties geschikt voor de opvang van voormalige circusdieren (bijvoorbeeld Primadomus (Spanje) Stichting AAP), waar dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving kunnen worden opgevangen. Omdat het verbod op 15 september ingaat hebben de circussen nog enkele dagen de tijd om een nieuwe locatie voor hun dieren te vinden. Het lijkt nog om een beperkt aantal dieren te gaan: vijf Aziatische olifanten, één Afrikaanse olifant, drie tijgers en twee zebra’s.

Wilde Dieren de Tent Uit

Dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit - opgericht in 2005 op initiatief van een aantal andere dierenbeschermingsorganisaties - heeft naar eigen zeggen haar doel behaald en heft zichzelf op. De aangesloten organisaties van Wilde Dieren de Tent Uit blijven garant staan voor het opvangaanbod.

(Bron foto: Wilde Dieren de Tent uit - still uit campagnefilm)