Nieuws

Wilde dieren in circussen vanaf 2015 verboden

Welzijn van wilde dieren in circussen wordt aangetast en daarom komt er een verbod op het gebruik van deze dieren. Met dit voorstel van staatssecretaris Dijksma is de ministerraad akkoord gegaan. Het streven is dit verbod in 2015 in te laten gaan.

Dierenwelzijn

Het gebruik van wilde dieren in circussen is het afgelopen decennium onderwerp geweest van een groeiende maatschappelijke discussie. De maatschappelijke opvattingen over de omgang met dieren zijn in de loop der tijd gewijzigd en opgeschoven, waarbij een steeds zwaarder gewicht wordt toegekend aan de belangen van het dier op basis van de erkenning van de intrinsieke waarde (eigen waarde) van het dier. Voorts staat het welzijn en de gezondheid van dieren in de circuspraktijk onder druk ten gevolge van het rondreizende karakter van het circus, de beperkte beschikbare ruimte en het soms aan de ketting leggen van wilde dieren.

Het gebruik van wilde dieren in circussen wordt hierdoor steeds minder aanvaardbaar geacht. Daarbij speelt een belangrijke rol dat deze dieren worden gebruikt voor vermaak van mensen, hetgeen steeds minder wordt gezien als een gerechtvaardigd doel voor het gebruik van dieren indien het welzijn en de integriteit (eigenheid) van het dier daarbij wordt aangetast. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is daarom aangekondigd dat er een verbod wordt ingesteld op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Wetsvoorstel

Bestuurders van 24 gemeenten hebben in september dit jaar staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken verzocht om haast te maken met het door het kabinet aangekondigde verbod op wilde dieren in het circus. Dijksma voorziet met het besluit 'verbod op deelname met wilde dieren aan circussen' in dat verbod. Het besluit houdt een wijziging in van het Besluit houders van dieren. Er is gekozen voor een verbod op het vertonen van wilde zoogdieren in circussen en andere optredens. Ook het vervoer van die dieren ten behoeve van een circus of een ander optreden wordt verboden. Het kabinet is van mening dat de problemen voor wilde zoogdieren niet kunnen worden ondervangen met nadere (welzijns)voorschriften.

Aantal dieren

In 2012 hebben circa 22 circussen opgetreden in Nederland met in totaal 190 dieren. Ongeveer 16 daarvan hebben acts met wilde dieren. In die circussen werden in totaal 15 wilde diersoorten geteld met in totaal 119 dieren, waaronder de zoogdieren die straks verboden worden (onder andere olifanten, tijgers, leeuwen, giraffes, zebra’s,  zeeleeuwen, neusberen, apen, nijlpaarden en exotische runderen). Kamelen, lama’s, alpaca's en dromedarissen vallen niet onder het verbod.

Tijdens de voorbereiding van het ontwerpbesluit is specifiek onderzoek gedaan naar zeeleeuwen in circussen. Het rapport dat een overzicht geeft van de wetenschappelijke literatuur en opinies van deskundigen over het welzijn van zeeleeuwen in reizende circussen is tegelijkertijd met het wetsvoorstel gepubliceerd. Als top-vijf mogelijke oorzaken voor welzijnsproblemen bij zeeleeuwen worden genoemd: bassin afmetingen, ruimte, sociale omstandigheden, voedsel- en waterkwaliteit. Voor zeeleeuwen is derhalve ook besloten ze onder het verbod te laten vallen.

Opvang wilde dieren

De dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit lanceert vandaag haar nieuwste campagne om de circusdieren te helpen. De organisatie roept circussen op om afstand te doen van hun dieren en samen naar de best geschikte opvang te zoeken voor hun dieren.


(Bron foto: Wikimedia-Usien)