Nieuws

Wilde dieren ook uit Belgische circussen

De Belgische ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorontwerp waarin onder andere een verbod om wilde dieren toe te laten in circussen is opgenomen.

Dierenwelzijn onvoldoende gewaarborgd

De Belgische ministerraad heeft nieuwe wetgeving goedgekeurd met betrekking tot dierenwelzijn. Onderdeel van deze wetgeving is een verbod op het gebruik van wilde dieren. De betrokken minister baseert haar besluit op een advies van de Raad voor Dierenwelzijn over het gebruik van wilde dieren in het circus.

Advies Raad voor Dierenwelzijn

België bezocht en moeilijkheden aan het licht gebracht om de wettelijke normen toe te passen, en in het bijzonder:

  • het plaatsgebrek voor de huisvesting binnen en buiten van de wilde dieren;
  • de onmogelijkheid voor sommige soorten om te baden;
  • het gebrek aan soortgenoten voor sommige in groepsverband levende soorten;
  • het niet-naleven van de temperatuurvereisten

Veel van de problemen worden veroorzaakt door de frequente verplaatsingen van de dieren, de transportomstandigheden en het gebrek aan ruimte op de standplaatsen. Daarom heeft de Raad de minister geadviseerd om dieren zoals tijgers, leeuwen en olifanten niet meer toe staan in circussen. De Raad baseert zich daarbij ook op het Nederlandse rapport over de intrinsieke waarde van dieren in circussen. Veel dieren blijven overigens wel toegestaan. Dit zijn runderen, buffels, varkens, lama's, dromedarissen, kamelen, fretten, konijnen, katten en honden, duiven, ganzen, hoenderachtigen, papegaaien, parkieten en eenden, paarden, ezels en pony's, schapen en geiten.

Wilde dieren uit circussen in Europa

De minister stelt dat België zich zo aansluit bij Oostenrijk, dat deze dieren al verboden heeft en bij andere lidstaten waar een gedeeltelijk verbod bestaat (Duitsland, Hongarije, Denemarken, Zweden). In Lidstaten als Groot-Brittannië en Nederland liggen voorstellen om dit in de nabije toekomst ook te doen.


(Bron foto: Shutterstock)