Nieuws

Zeker tot 2020 geen verplichte weidegang

De regering moet regelingen achter de hand hebben voor een wettelijke borging van weidegang, als de melkveehouderij er niet in slaagt om in 2020 tenminste 80% van de koeien weidegang te bieden.

Hiertoe besloot een meerderheid van de Tweede Kamer deze week tijdens de behandeling van de initiatiefnota 'Wei voor de Koe' van SP, D66 en GroenLinks. Daarbij werd een motie van dezelfde partijen aangenomen waarbij de regering wordt gevraagd voorstellen voor te bereiden voor een wettelijke verankering van weidegang, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals vrije-uitloopstallen. Deze wettelijke regeling gaat in als de sector de doelstelling van 80% weidende koeien, uitgaande van weidegang van ten minste 6 uur per dag gedurende 120 dagen per jaar, in 2020 niet haalt.

Overige moties verworpen

De motie kreeg steun van GroenLinks, D66, SP, PvdA, PVV, 50Plus en een aantal kleine partijen. ChristenUnie, SGP, CDA en VVD stemden tegen, evenals de Partij voor de Dieren en een aantal kleinere fracties. Een verdergaande motie van de Partij voor de Dieren om weidegang nu al te verplichten kreeg onvoldoende steun. De Partij van de Dieren kreeg tijdens het debat in de Tweede Kamer ook geen steun van een meerderheid voor een motie waarin de regering wordt gevraagd een actieagenda op te stellen met stevige, afrekenbare doelstellingen en maatregelen voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn en -gezondheid voor kalf en koe, en de Tweede Kamer daarover nog voor maart 2017 te informeren. Een motie van het CDA om als Kamer werkbezoeken af te leggen bij een aantal melkveebedrijven werd ook verworpen.

(Bron foto: Shutterstock)