Nieuws

Zeven zienswijzen gebundeld in jaarverslag RDA

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft haar jaarverslag in een nieuw jasje gestoken. Met dit verslag - van de werkzaamheden over de periode 2011-2013 - maakt de raad de resultaten voor een breder publiek beschikbaar.

Niet alleen om te informeren, maar ook om daarop reacties terug te krijgen en een handelingskader voor de manier waarop mensen omgaan met dieren.

Onafhankelijk advies

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de bewindspersoon van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd adviseert over ingewikkelde, multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De RDA behandelt vraagstukken over de volle breedte van het dierbeleid: over gehouden en niet-gehouden, dus ‘in het wild levende’ dieren, over hobbydieren, over gezelschapsdieren, en over productie- en proefdieren.

Zienswijzen

De raad legt het resultaat van zijn beraadslagingen neer in een zogenaamde zienswijze. Die geeft een overzicht van wetenschappelijke en maatschappelijke achtergronden van een vraagstuk, en adviseert over beleidsrichtingen en oplossingsrichtingen voor mogelijke dilemma’s. Consensus is niet noodzakelijk: een zienswijze van de raad kan minderheidsstandpunten bevatten.

In het jaarverslag - in twee delen - staan de zeven zienswijzen centraal die zijn verschenen in de jaren 2011 tot en met 2013. Die gingen over vraagstukken van uiteenlopende aard en reikwijdte, zoals de wijze waarop ganzen worden gedood of de vraag wanneer wij als mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor het welzijn van niet-gehouden dieren.

De voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, prof.dr. Frauke Ohl, overhandigde op 6 november jl.het eerste exemplaar van het verslag aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.


(Bron foto: Raad voor Dierenaangelegenheden)