Nieuws

Zoönosen in en om het huis

Zoönosen zijn ziektes die van dieren op mensen kunnen overgaan. Mensen kunnen hier 'juist in en om het huis' aan worden blootgesteld, zoals via huisdieren. Dit staat in de Staat van Zoönosen 2013.

De Staat van Zoönosen 2013 geeft een overzicht van de mate waarin zoönosen in Nederland voorkomen en ontwikkelingen daarin op de lange termijn. Het document wordt elk jaar uitgebracht. Vorig jaar was geen sprake van opmerkelijke veranderingen, wel van opmerkelijke voorvallen.

Hazenpest en vossenlintworm

Zo is bij een haas de hazenpest vastgesteld, evenals bij een man. Hij heeft dit waarschijnlijk opgelopen via een daas. 'Een andere opmerkelijke gebeurtenis betrof een uitbraak van Campylobacter onder bezoekers van een pluimveeslachthuis die waarschijnlijk via de lucht aan de ziekteverwekker waren blootgesteld. Negen mensen werden ziek. Ook blijkt uit een onderzoek naar de vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) onder vossen en honden, dat deze lintworm bij vossen in Zuid-Limburg veel vaker voorkomt dan in voorgaande jaren.

Huis(dier) en tuin

In de Staat van Zoönosen dit jaar extra aandacht voor huis-, tuin- en keukenzoönosen. Huiszoönosen zijn onder meer ringworm bij kleine knaagdieren en konijnen, salmonellosse overgedragen door reptielen en MRSA in de thuissituatie (en in de dierenkliniek). Onder het kopje tuinzoönosen wordt onder meer besmetting de spoelwormen van de hond of kat (Toxocara canis of Toxocara cati) of de parasiet Toxoplasma gondii genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de borreliabacterie, Borrelia burgdorferi die via de schapenteek kan worden overgebracht.

Keuken en voeding

Keukenzoönosen zijn vaak voedselgerelateerd. 'Ze worden veroorzaakt door bacteriën (voornamelijk Campylobacter, Salmonella, Listeria, pathogene Escherichia coli, Yersinia), toxinen van bacteriën (toxinen van Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum en Bacillus ereus), virussen (Calicivirus, rotavirus, hepatitis A-virus, hepatitis E-virus) en parasieten (Trichinella, Toxoplasma, Cryptosporidium, Giardia )'. In de publicatie wordt hier verdere uitleg bij gegeven.

Een samenvatting van het document is te vinden in de uitgave zelf, of in de aankondiging Staat van zoonosen op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Onderaan die samenvatting is ook de animatie 'Hoe kun je ziek worden van dieren?' te zien.

Zie voor de editie van vorig jaar: Staat van zoönosen 2012.


(Bron foto: Thinkstock)