Nieuws

Zwemmende vis gezonder en minder gestrest

De meeste kweekvissen zitten dicht op elkaar en bewegen weinig. Er zijn sterke aanwijzingen dat ze hierdoor vet, gestrest en ongezond zijn. Er is onderzoek gaande.

Dit is te lezen in Resource (tijdschrift Wageningen UR). In een artikel wordt ingegaan op onderzoek van Arjan Palstra van IMARES Wageningen UR naar de ‘gezonde kweekvis’. Hij wil met onderzoek een eenvoudig idee bewijzen: dat een zwemmende vis gezonder, gespierder en misschien zelfs lekkerder is. Op dit moment is intensief zwemmen bepaald niet de norm voor de gemiddelde kweekvis.

Scharrelaars groeien sneller

Palstra wijst op de gevolgen van het niet intensief kunnen zwemmen: dicht op elkaar zitten en weinig bewegen leidt tot ‘obese' vissen met hartafwijkingen, vet rond hun organen en snelle sterfte bij de geringste stresssituatie die zich voordoet. Zo redt in de zalmindustrie 15% van de zalmen die moeten overgaan van zoet- naar zoutwaterbassins het niet.

Palstra weerlegt het veelgehoorde commentaar van viskwekers dat meer bewegingsruimte hogere kosten per vis betekent. Een van de opvallendste resultaten uit zijn onderzoek is bijvoorbeeld dat vissen met meer bewegingsvrijheid sneller groeien. Zo zag hij dat veel zwemmende zebravissen ruim 5 procent langer en maar liefst 41 procent zwaarder waren dan rustende vissen. Zwemmen zorgt er voor dat energie efficiënter wordt gebruikt, en dat het bouwen van spieren – en dus filet – prioriteit heeft.

Dierenwelzijn en smaak

Voor het onderzoek beschikt Palstra over een ‘atletiekbaan’ waarin ‘yellowtails’ (yellowtail kingfish, een populaire kweekvis in Zuidoost-Azië) rondzwemmen. Niet alleen wordt gekeken naar gezondheid, ook naar smaak; gemeten aan de hand van de pH, kleur en energie-inhoud van de filet. Later wordt ook met smaakteams gewerkt.

Volgens Palstra is er nog een ander -belangrijk- aspect van de ‘zwemmende vis’, waar de consument blij van wordt: dierenwelzijn. Zwemmen werkt positief op het welzijn van de kweekvis. Zo blijken actieve zwemmers minder gevoelig voor stress. Bovendien functioneert hun immuunsysteem beter zodat ze niet zo vaak ziek worden. Ook zijn energieke zwemmers minder agressief, waardoor er minder gewonden vallen door onderling bijten.

Zwemmende vis

De grootste uitdaging wordt om alle ideeën te vertalen naar de praktijk. Met pompen of motoren kan stroming gecreëerd worden in bassins. Een andere oplossing om vissen in beweging te krijgen is het plaatsen van een ring van lampen die één voor één aangaan, waar vissen op reageren door mee te zwemmen. Een nog spannender idee is het gebruik van een robotvis die andere vissen achter zich aanlokt in een school.


Aquacultuur in kinderschoenen

Het onderzoek van IMARES gaat iedereen aan: zo is meer dan 50% van de consumptievis afkomstig uit kweekvijvers. Resource: ‘Door afnemende vispopulaties in zeeën en oceanen, met vangstbeperkingen als gevolg, zal dat percentage alleen maar blijven stijgen’.


(Bron foto: Thinkstock)