Nieuws

Zwerfkatten: welke aanpak werkt?

Zwerfkatten vormen een gestaag groeiend probleem in Nederland. Ze brengen overlast en gezondheidsrisico’s met zich mee. Een Vlaams rapport brengt het zwerfkattenprobleem en mogelijke oplossingen in kaart.

Naar schatting lopen er tienduizenden verwilderde, zwervende  katten in Nederland. En dat aantal groeit gestaag volgens deskundigen. De Dierenbescherming vangt zo’n 35.000 zwerfkatten per jaar op in asielen. In buitengebieden kunnen verwilderde katten door jagers worden afgeschoten, als zij daarvoor een ontheffing hebben van de provincie.

Overlast

De groeiende populatie zwerfkatten zorgt op veel plekken voor overlast: lawaai, stank, opengescheurde vuilniszakken, poep in de tuin. Daarnaast  is er een dierenwelzijnsprobleem: uitgemergelde en zieke katten waarbij medische zorg ontbreekt, jonge katjes die doodgaan. Verwilderde katten kunnen ziektes overbrengen op huisdieren of mensen. Bovendien hebben de katten invloed op de biodiversiteit door het eten van vogels en knaagdieren. Over deze laatste effecten zijn geen concrete cijfers bekend, meldt het Vlaamse rapport ‘Aanpak zwerfkattenproblematiek: een overzicht’.

Onverantwoord huisdierbezit

De belangrijkste oorzaak voor de groei van het aantal zwerfkatten ligt bij de mens, volgens de auteurs van het rapport: zij laten hun huisdieren achter, laten hun kat niet steriliseren of castreren, of voeren wilde katten bij. Voorlichting aan burgers over verantwoord huisdierbezit is dan ook noodzakelijk om verdere groei van de populatie zwerfkatten tegen te gaan. Om ook het huidige bestand aan zwerfkatten te verkleinen, bespreekt het rapport verschillende methoden.

Combinatie

Voor het aanpakken van het zwerfkattenprobleem is een combinatie van methoden nodig en een goede samenwerking tussen tal van diensten, organisaties en personen, aldus het rapport. De meest effectieve manier om het huidige kattenprobleem aan te pakken lijkt TNR te zijn: Trap – Neuter – Return. Hierbij worden zwerfkatten gevangen en gecastreerd of gesteriliseerd. De tamme en jonge dieren blijven in het asiel, anderen worden teruggezet. De effectiviteit ervan is echter nog niet aangetoond, zoals te lezen in het bericht ‘Dierenbescherming schiet zwerfkat te hulp’.

Wegvangen of afschieten in dichtbevolkte gebieden heeft weinig effect volgens deskundigen, omdat de vrijgekomen plekken meteen door andere katten worden ingenomen.

Chippen geen oplossing

In een brief aan de Tweede Kamer, begin dit jaar, besteedt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aandacht aan het zwerfkattenprobleem. Ze beschrijft daarin de verschillende methoden die in Nederland toegepast worden om het aantal zwerfkatten te beperken. Verplichte identificatie en registratie bij katten door te chippen, raadt zij af omdat het slechts gering bijdraagt aan het oplossen van het zwerfkattenprobleem. Vrijwillige identificatie en registratie wil ze wel stimuleren, omdat het een bijdrage levert aan het terugbrengen van verloren katten bij de eigenaar.


(Bron foto: Shutterstock)