Menu

‘*’

538926
538929
538931
538824
538290
538293
538296
538295
538291
521315
521328
521330
521335
538292
538294
538922
538923
538924
538925
 • overig
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2017
 • overig
  Ministerie van Economische Zaken
  2017

  Kamerbrief 'Maatregelen om weidegang te bevorderen'

  Kamerbrief over aanbieding rapport weidegang

 • factsheet
  World animal protection
  2017

  Exporteurs van ellende: hoe de Nederlandse overheid dierenleed in het buitenland bevordert

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (oktober 2017) stelt het kabinet Rutte III te streven naar het internationaal verbeteren van dierenwelzijn. Dat is hard nodig, met name als het aankomt op dieren in de industriële veehouderij. Ongeveer twee derde van de meer dan zeventig miljard dieren die elk jaar wereldwijd worden gehouden voor menselijk voedsel zit opgesloten in industriële systemen die hun natuurlijke gedrag ernstig inperken en vaak chronische stress, verveling en ongerief veroorzaken. Dit aantal zal naar verwachting nog verder oplopen. Een belangrijke manier waarop de Nederlandse regering haar invloed kan aanwenden om dierenwelzijn internationaal te bevorderen is via Nederlandse bedrijven die goederen en diensten leveren aan het buitenland.

 • factsheet
  Wageningen Livestock Research
  2018

  Checklist bigvitaliteit

  Met het invullen van deze checklist maakt u succesfactoren en verbeterpunten op uw bedrijf inzichtelijk. Een kruisje / vinkje in de kolom ‘Ja’ betekent dat dit een succesfactor is voor het beperken van de uitval van biggen in de kraamstal op uw bedrijf; ‘Nee’ betekent dat dit een verbeterpunt is voor minder uitval van biggen in uw kraamstal. Sommige verbeterpunten hebben meer impact dan andere.

 • artikel
  Nederlands Hippisch Kenniscentrum
  2016

  Hoe waarborg je het welzijn van je paard?

  Als paardenhouder ben je verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van je paard. Wat kun je als eigenaar doen om de gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen? Dit zit hem vooral in de preventie en een goede relatie met zorgverleners, zoals onder andere de dierenarts.

 • factsheet
  InnovatieNetwerk
  2004

  Verguld en verguisd : Agroparken in de media

  Het concept Agroparken, dat in 2000 door InnovatieNetwerk is gelanceerd, heeft veel stof doen opwaaien. Ruimtelijke clustering van agro- en niet-agro activiteiten op bedrijventerreinen – met als primaire doelstellingen het sluiten van kringlopen en het sterk verminderen van transporten – is controversieel. InnovatieNetwerk heeft onderzoek laten doen naar het debat dat in de media over Agroparken (destijds nog Agroproduktieparken genoemd) ontstond, en conclusies laten trekken over gewenste communicatie over dit onderwerp in de toekomst. In het pas verschenen rapport ‘Verguld en verguisd – Agroparken in de media’ wordt hiervan verslag gedaan. Hier presenteren we u de voornaamste resultaten.

 • artikel
  Nederlands Hippisch Kenniscentrum
  2017

  Oorzaken en oplossingen bij stalondeugden

  Paarden staan tegenwoordig vaak individueel gestald, waardoor ze weinig mogelijkheid hebben tot sociale contacten, bewegen en grazen. Sommige paarden ontwikkelen ongewenst gedrag, de zogenoemde stalondeugden. De meest voorkomende stalondeugden zijn schrapen en onrust bij het voeren. Doordat paarden hun natuurlijk gedrag opnvoldoende kunnen uitoefenen ontstaan soms stereotypieën. De meest voorkomende stereotypieën zijn: kribbebijten, luchtzuigen, zelfbeschadiging en weven.

 • artikel
  Resource : weekblad voor Wageningen UR 12 11: 24 - 25
  2018

  Koeien kijken bij Toon : boerenzoon neemt studenten mee de stal in : student

  Bachelorstudent Toon te Poele nodigde medestudenten van WUR uit om een kijkje te komen nemen op het melkveebedrijf van zijn vader. Zo konden ze zich een realistisch beeld vormen. Want de consument wil van alles van de boer, zonder daarvoor te betalen.

 • artikel
  Resource : weekblad voor Wageningen UR 12 11: 9
  2018

  Kuiken kan maximaal 36 uur zonder eten

  Kuikens kunnen, nadat ze uit het ei zijn gekomen, maximaal anderhalve dag zonder eten en drinken. Bij langere perioden zonder voedsel verliezen ze gewicht, sterven er meer kuikens en neemt hun groei af. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Livestock Research en Adaptatie Fysiologie die werd uitgevoerd na protesten van Wakker Dier.

 • artikel
  Resource : weekblad voor Wageningen UR 12 12: 10
  2018

  Geen goed alternatief voor dode haantjes

  Zo’n 40 miljoen eendagskuikens worden er in Nederland jaarlijks gedood. Alternatieven zijn er, maar niet één die de overtuigende steun krijgt van de bevolking, blijkt uit een enquête van de leerstoelgroepen Adaptatiefysiologie en Filosofie. De techniek waar de overheid in investeert, geniet opvallend genoeg de minste populariteit.

 • factsheet
  Floating Farm
  2014

  Een drijvende boerderij in de stad : floating farm

  In dit visieboek leest u over de bijzondere Nederlandse innovatie Floating Farm: een drijvende boerderij die voedselproductie heel dicht bij de consument brengt, inspeelt op de groeiende mondiale vraag naar kwaliteits­ zuivel en andere dagverse voedingsproducten, en die tegelijkertijd de beperkt beschikbare ruimte op het land en onze landschapskwaliteit in tact laat.

 • webpagina
 • overig
  LTO Nederland en NGZO
  2017

  Welzijn geitenbokken: plan van aanpak

  Het welzijn van de bokjes staat al langere tijd in de schijnwerper s . Tijdens het lammerseizoen 2017 zijn diverse bokkenmesterijen bezocht door de NVWA en bleek dat op meerdere bedrijven de gezondheid van de bokjes matig was. Hierdoor was de sterfte ook hoog op deze bedrijven . De staatssecretaris heeft betrokken partijen zoals melkgeitenhouders, bokkenmesters en dierenartsen ontboden op het ministerie van EZ met als doel om afspraken te maken over de borging van het welzijn van jonge bokjes. Het overleg met het ministerie van EZ heeft 15 juni 2017 plaatsgevonden. De afspra ak is gemaakt dat begin okto ber 2017 de sector een plan van aanpak oplevert waarbij het welzijn van bokjes is geborgd. De staatssecretaris kan dit plan van aanpak desgewenst doorsturen aan de leden van de Tweede Kamer.

 • webpagina
 • webpagina

  licg.nl - American Staffordshire Terriër

  Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, opvoeding, ziekten en erfelijke aandoeningen van de American Staffordshire Terriër. Lees meer over het welzijn van deze rashond in de LICG rassenbijsluiter.

 • webpagina

  licg.nl - Engelse Cocker Spaniël

  Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, opvoeding, ziekten en erfelijke aandoeningen van de Engelse Cocker Spaniël. Lees meer over het welzijn van deze rashond in de LICG rassenbijsluiter.

 • webpagina

  licg.nl - Staffordshire Bull Terriër

  Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, opvoeding, ziekten en erfelijke aandoeningen van de Staffordshire Bull Terriër. Lees meer over het welzijn van deze rashond in de LICG rassenbijsluiter.

 • webpagina

  licg.nl - Jack Russell Terriër

  Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, opvoeding, ziekten en erfelijke aandoeningen van de Jack Russell Terriër. Lees meer over het welzijn van deze rashond in de LICG rassenbijsluiter.

 • webpagina

  licg.nl - Cairn Terriër

  Alles over de aanschaf, verzorging, gedrag, opvoeding, ziekten en erfelijke aandoeningen van de Cairn Terriër. Lees meer over het welzijn van deze rashond in de LICG rassenbijsluiter.

 • webpagina
1 2 3 ... 559