538292
538294
538290
538293
538296
538295
538291
521315
538922
538923
538924
538925
521328
521330
521335
 • artikel
  V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector 5 februari (1): 30 - 31
  2008

  Weidende koeien : Nederlands breekbare erfstuk

  Koe en wei horen van oudsher bij elkaar. Maar de economie, de hoeveelheid arbeid en de persoonlijke wensen van de veehouder leiden er steeds vaker toe dat koeien jaarrond op stal staan. Het project Koe & Wij wil veehouders, maar ook bedrijfsadviseurs, laten nadenken over de keuze tussen weiden en opstallen. Want kloppen de redenen die nu aan de afweging ten grondslag liggen wel? Op 10 januari bogen de leden van de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) zich over deze strategische keuze

 • rapport
  European Food Safety Authority
  2007
 • rapport
  Provincie Noord-Brabant
  2017

  Kampina & Oisterwijkse Vennen : Natura 2000 beheerplan

  In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebiedsbeschrijving, een beschrijving van de doelen en de visie en hoe deze te bereiken. In deel B (hoofdstuk 5, 6) staan de huidige activiteiten en de vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet. Deel C (hoofdstuk 7) bundelt de uitvoering van de beoogde maatregelen en het borgen van de realisatie van het plan.

 • overig

  ISAE Newsletter

  Nieuwsbrieven van de International Society for Applied Ethology

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 39 5: 182 - 184
  2000

  Ultrasone vocalisaties bij ratten

  Naar ultrasone vocalisaties (usv) geproduceerd door ratten onder pathologische condities is weinig onderzoek verricht. Er ligt dus een heel nieuw terrein open voor onderzoek. Men kan hierbij denken aan usv als hulpmiddel bij het detecteren van pijn, maar tevens voor het vaststellen van een humaan eindpunt. Door te luisteren naar de eigen taal van de dieren, kunnen wij hen misschien beter leren begrijpen

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 40 2: 64 - 68
  2001

  Niet ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is : over zangleren bij vogels

  Uit de vele studies naar zangontwikkeling blijkt dat we te maken hebben met een bijzonder leerproces, dat op een aantal manieren sterk gestuurd wordt. Desalniettemin lijkt het zangleervermogen een ingrijpende invloed te kunnen hebben op de evolutie

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 41 3: 91 - 95
  2002

  Mannen onder elkaar : beïnvloeding van agressie bij mannelijke laboratoriummuizen

  De huidige standaard huisvesting van laboratoriumdieren voldoet onvoldoende aan de natuurlijke behoeften van het dier. Hierdoor kunnen dieren abnormaal gedrag gaan vertonen en is hun welzijn duidelijk aangetast (Moberg & Mench 2000). Een van de problemen waar proefdierfaciliteiten regelmatig mee te kampen hebben is excessieve agressie bij groepsgehuisveste mannelijke muizen

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 43 3: 108 - 111
  2004

  Verschillen in slaaptijd bij twee inteeltstammen van het konijn

  Het Gemeenschappelijke Dierenlaboratoirum (GDL) in Utrecht is onderdeel van de Universiteit Utrecht. Binnen het GDL worden verschillende experimenten uitgevoerd. In dit artikel belicht de auteur een onderzoek bij het konijn. Dit onderzoek is van de Hoofdafdeling Proefdierkunde van de faculteit der Diergeneeskunde, en het gaat om het bestuderen van de reactie op verschillende injectie-anesthetica bij twee konijneninteeltstammen. Zo is te zien of de stammen verschillen in hun gevoeligheid voor anesthetica

 • artikel
  Agriconstruct 8 3: 6 - 7
  2005

  Melkkoeien goed belicht?

  Het toepassen van dagelijks 16 uren licht en 8 uren donker (16L:8D), met een intensiteit van 150-200 lux heeft een positief effect op de melkproductie, groei en vruchtbaarheid van melkvee. Dat blijkt uit verschillende praktijkproeven, gedaan in de Verenigde Staten en enkele andere landen. In Nederland worden al wel positieve gebruikerservaringen gemeld, maar is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van licht op melkvee. Tot die tijd kunnen we slechts aannemen dat de gerapporteerde effecten ook hier te behalen zijn, door ander verlichtingsnormen voor melkvee toe te passen

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 44 4: 155 - 157
  2005

  Dialoog tussen onderzoekers en samenleving

  In dit artikel geeft de auteur een idee van een communicatieproces in de samenleving over het moreel problematische onderwerp van dierproeven. De tekst is een weergave van een gehouden voordracht

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 44 4: 160 - 163
  2005

  Kooiverrijking en welzijn van nertsen

  Het welzijn van dieren in de intensieve houderij is in de afgelopen decennia een steeds belangrijker maatschappelijk en wetenschappelijk aandachtspunt geworden. In de intensieve houderij worden dieren veelal in een prikkelarme omgeving gehouden waar zij hun natuurlijk gedragsrepertoire slechts in beperkte mate kunnen uitvoeren. Het niet kunnen bevredigen van essentiële gedragsbehoeften wordt gezien als één van de voornaamste redenen voor het ontstaan van afwijkingen in het gedrag en/of de fysiologie bij in gevangenschap gehouden dieren. Men spreekt dan van een aangetast welzijn. Eén van de meest effectieve manieren om het welzijn van dieren in gevangenschap te verbeteren in het geven van relevante kooiverrijkingen

 • artikel
  Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren 45 5: 182 - 185
  2006

  Zijn dove cavia's actiever dan horende cavia's?

  In Nederland hebben in 2005 ongeveer 300 dove of zeer ernstig slechthorende mensen een cochleair implantaat gekregen. Een cochleair implantaat geeft dove mensen de mogelijkheid om te horen door directe elektrische stimulatie van de gehoorzenuw. De resultaten van deze ingreep zijn nogal wisselend. Sommige patiënten kunnen na enige tijd weer telefoneren terwijl anderen zeer weinig profijt hebben van de ingreep. Om deze verschillen te begrijpen wordt er in Utrecht bij de afdeling Keel-, Neus en Oorheelkunde, met behulp van een proefdiermodel fundamenteel onderzoek gedaan naar doofheid in relatie tot cochleaire implantatie

 • artikel
  Proceedings... world rabbit congress = Memoria... congreso mundial de cunicultara = Memorie... congres mondial de cuniculture = Referate des ...Kongress Kaninchen furt 9: 1171 - 1176
  2008

  Effect of floor type on footpad injuries in does: a pilot

  Onderzoek naar de geschikte ondergrond om voetproblemen bij konijnen te voorkomen. Uit dit onderzoek lijkt het er op dat plastic matten een positieve invloed hebben op het voorkomen van voetproblemen. Meer onderzoek is echter noodzakelijk om hierover meer zekerheid te krijgen

 • artikel
  The EFSA journal 1139: 1 - 66
  2009

  Scientific opinion on welfare of dairy cows in relation to behaviour, fear and pain based on a risk assessment with special reference to the impact of housing, feeding, management and genetic selection : scientific opinion of the panel on animal health and animal welfare

  Wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel- en Warenautoriteit over dierenwelzijn bij melkvee in relatie tot gedrag, pijn en angst. In het bijzonder is gekeken naar de aspecten: huisvesting, genetica en management

 • video
  2009

  Welzijn circusdieren niet optimaal

  De verzorging van circusdieren is niet altijd goed. Op een aantal punten zou het dierenwelzijn verbeterd moeten worden. Dit blijkt uit 2 onderzoeken in opdracht door de minister van LNV, verricht door de universiteiten van Groningen en Wageningen. Zo houden de circussen bijvoorbeeld te weinig rekening met de aard en herkomst van de dieren. Netwerk TV bezocht een circus die wel dieren heeft en eentje die er bewust voor kiest zonder dieren rond te reizen.

 • overig
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  2009

  'Verduurzamen is een werkwoord'

  Met het tekenen van een overeenkomst met vijf marktpartijen, markeert minister Verburg de start van het Platform Verduurzaming Voedsel, dat er naar streeft een groter aanbod duurzaam voedsel te realiseren in supermarkten, horeca en catering. Toespraak van minister G. Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens de aftrap van het Platform Verduurzaming Voedsel, 28 oktober 2009, Woerden

 • overig
  Zoogdiervereniging
  2009

  Positieflijst voor te houden zoogdieren

  Brief aan LNV betreffende de positieflijst voor te houden zoogdieren. De Zoogdiervereniging vindt dat soorten die een bedreiging kunnen vormen voor inheemse soorten niet geschikt zijn om verhandeld en gehouden te worden. De kans dat dergelijke soorten ontsnappen en zich in het wild vestigen is een te grote bedreiging voor de inheemse soorten (biodiversiteit). De vereniging pleit er daarom voor om de grijze eekhoorn en de Pallas’ eekhoorn van de positieflijst af te voeren en het verhandelen en houden van deze soorten te verbieden

 • factsheet
  Defra
  2009
 • artikel
  The EFSA journal 1141: 1 - 60
  2009

  Scientific opinion on welfare of dairy cows in relation to udder problems based on a risk assessment with special reference to the impact of housing, feeding, management and genetic selection : scientific opinion of the panel on animal health and animal welfare

  Wetenschappelijke opinie over uierproblemen bij melkvee. Aan de orde komen diverse aandoeningen bij uiers, de relatie met huisvesting en verzorging en de selectie bij het fokken

 • artikel
  The EFSA journal 1140: 1 - 75
  2009
1 2 3 ... 601