Menu
Nieuws

Convenant dierwaardige veehouderij gestart

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij
  • Interessant voor
    overheid, veehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties
Meer informatie
Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn.

false

Publicaties

(6)
Kamerbrief Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren, Rijksoverheid 2022 Houden Van Vee, samen kom je verder. Advies over de stappen naar een convenant Dierwaardige Veehouderij, 2022 Beslisnota Kamerbrief Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement Wet dieren, beleidsnota, Rijksoverheid, 2022 Juridische analyse op hoofdlijnen amendement huisvesting Wet dieren, Kamerstuk, Rijksoverheid Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderij, Universiteit Utrecht, 2022 Dierwaardige veehouderij, Raad voor Dierenaangelegenheden, 2021