Nieuws

Waarborgen welzijn van honden bij dier­ondersteunde interventies

Bron foto: Pezibear, Poot hand vriendschap hond (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Welzijn therapiehonden
  • Interessant voor
    Dierverzorgers
Meer informatie
Het aantal honden dat ingezet wordt tijdens therapie of coaching sessies van mensen is de laatste drie jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat deze sessies vaak positieve gevolgen hebben voor de mens, echter over de impact op de hond is nog weinig bekend.

Aeres Hogeschool Dronten gaat dit samen met HAS Hogeschool, Universiteit Utrecht en een aantal organisaties werkzaam in het AAI (Animal Assisted Interventions)-veld onderzoeken. Het onderzoek (RAAK MKB) is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA.

Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies

Afgelopen maand was de aftrap van project ‘Welzijn van honden bij dierondersteunde interventies’. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het werkveld door inzicht te geven in de impact die dierondersteunde interventies op honden kunnen hebben, welke waarden en normen daarvoor gehanteerd kunnen worden en hoe ethische vraagstukken bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Sterke groei

Honden worden steeds vaker ingezet ter ondersteuning van een therapiesessie. In de branche bestaat een beweging en verlangen tot professionalisering en samenwerking. Iedere organisatie houdt zijn eigen, deels op ervaring berustende, richtlijnen aan op gebied van welzijn en ethiek. Er is behoefte aan een transparante en goed onderbouwde werkwijze waarmee het welzijn van honden in de praktijk van dierondersteunde interventies gewaarborgd kan worden.

Ethisch afwegingskader

De inzet van dieren ten behoeve van de mens vraagt om een afweging tussen het nut en de noodzaak van de interventie of activiteit ten opzichte van de (eventuele) inbreuk op het dierenwelzijn. Er zal van ruim 2500 sessies een onderbouwde inschatting gemaakt worden van de belasting voor de hond door therapeuten, begeleiders en coaches die daarvoor binnen het project worden opgeleid. Daarnaast zullen er gesprekken gevoerd worden om ethische vraagstukken, waarbij het welzijn van hond versus client centraal staat, met elkaar te delen en handvatten te bieden hoe daar mee om te gaan. Al met al zal het project met de resultaten van het onderzoek input leveren voor een gedragscode en workshops en trainingsmateriaal voor het werkveld.

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Kathalijne visser, Lector Human-Animal Interactions k.visser@aeres.nl.

Ben je geïnteresseerd en wil je zelf als organisatie met honden deelnemen aan het onderzoek, dan kun je contact opnemen met Teatske Pol-Veenstra: t.pol@aeres.nl